Du er her

2018 bestyrelsesmøder

 

 

 
 

 Referat af bestyrelsesmødet den 20/1 2018

På første bestyrelsesmøde i 2018 kunne bestyrelsen med tilfredshed konstatere 

at der fortsat er stor politisk opmærksomhed på de praktisk musiske fag.

at tænketanken DEA havde på  Ungdomsuddannelsernes Topmøde fokus på unges uddannelsesvalg og ungdomskultur. Her deltog foreningen med et oplæg om de praktiske fag i grundskolen, og flere gange undervejs blev der peget på manglen på praktiske fag i udskolingen

at Fagbladet Folkeskolen og Mattias Tesfaye også har fokuseret på faget og det manglende maskinsikkerhedskursus  i læreruddannelsen og eftervidereuddannelsen.

Trods den stigende opmærksomhed oplever vi faldende medlemstal og udmeldelser, dels på grund af manglen på indmeldelser fra studerende, og dels fordi vores distributør ikke lever op til det lovede. Derfor besluttede vi at gå over til en anden udbringer.

 Resten af mødet gik med planlægning af det kommende Skjernkursus, og hvordan vi i den forbindelse får sat nye PR tiltag for foreningen i spil.

Den kommende generalforsamling samt opstilling af kandidater til bestyrelsen var også på dagsordenen. Forslag til bestyrelseskandidater fremsættes via lokalforeningerne skriftligt til formanden senest en måned før generalforsamlingen.  Opstillede kandidater præsenteres på hjemmesiden.

Hanni Eskildsen