Du er her

2018 Indkaldelse, dagsorden og valg

 

Valg til bestyrelse

Der skal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer

  • Karsten Bjerregaard genopstiller (Nordjylland)
  • Rikke Ravn Weiergang genopstiller (Østjylland)
  • Torben Grøn genopstiller (Fyn)

Der er ved tidsfristens udløb ikke opstillet flere kandidater end der skal vælges til bestyrelsen. Der skal derfor ikke være afstemning og man kan derfor heller ikke brevstemme.

Valg af suppleanter.

Der skal vælges 2 suppleanter.

  • Pia Jean Martinussen genopstiller (Nordjylland)
  • Der skal bruges en kandidat mere. Kontakt din lokalforening hvis du vil stille op, eller hvis du vil bringe et andet medlem i forslag.

Valg af kritiske revisorer

De kritiske revisorer vælges for en funktionsperiode på 2 år. Derfor skal 1 revisor vælges (genvælges) hvert år.

  • Leif Rosenbech (Østjylland) valgt 2017
  • Flemming Nielsen (Sjælland) er på valg, og modtager genvalg.

Kontakt din lokalforening hvis du vil stille op, eller hvis du vil bringe et andet medlem i forslag.

Valg af Revisorsuppleant.

Revisorsuppleanten er på valg hvert år.

  • Birgit Birn (Storkøbenhavn)

Kontakt din lokalforening hvis du vil stille op, eller hvis du vil bringe et andet medlem i forslag.

Valg af revisonsfirma.

Generalforsamlingen tager hvert år stilling til hvilket revisionsfirma foreningen samarbejder med. Kassereren anbefaler, at vi fortsat samarbejder med

  • Lene Mathiesen, Korsørvej 14, 4250 Fuglebjerg , Partner i Sønderup Revisorer, Ringsted