Du er her

Bestyrelse

Den 2. oktober afholdt vi bestyrelsesmøde.

Her fulgte vi op på punkterne fra fællesmødet herunder logokonkurrence og landsdækkende kursus, som bliver afholdt fredag-lørdag d. 21. - 22. april 2017.

Kurset kommer til at foregå på Design og håndværksefterskolen i Skjern. Samtidig håber vi, at kunne præsentere vinderen af logokonkurrencen. Se opslag i H&D bladet. Desuden arbejder vi fortløbende på at gøre hjemmesiden mere brugervenlig.

 


 

Referat af fællesmøde og bestyrelsesmøde

Den 2.-3. september blev der afholdt fællesmøde i foreningen, foruden bestyrelsen deltog redaktionsmedlemmer og lokalforeningsformænd.

Vi debatterede oprettelse af nye lokalforeninger der, hvor det pt ingen aktivitet er. Vi arbejder videre med de kontakter, vi har i områderne. Der ud over var det lokalforeningernes kursusvirksomhed og hjemmesiden som optog os. Det er vigtigt, at hjemmesiden er aktuel i forhold til foreningens aktiviteter, så opfordringen var BRUG HJEMMESIDEN.

Vi besluttede, at foreningen skal have et logo, oplæg til logokonkurrence følger i næste blad.

 


 

Bestyrelsen består af 7 medlemmer og 2 arbejdende suppleanter som indbydes til at deltage i alle bestyrelsesmøder og til at engagere sig i opgaverne som bestyrelsen arbejder med.

Generalforsamling afholdes hvert år i 2. kvartal.

I august - september afholdes fællesmøde hvor alle bestyrelsesmedlemmer i lokale foreninger samt redaktionen indbydes.

Bestyrelsen afholder herudover 4-5 ordinære møder.

 

Bestyrelsen og konstituering