Du er her

Generalforsamling 2019

 

Her på siden kommer al information om generalforsamlingen efterhånden som den foreligger.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Der skal vælges 4 bestyrelsesmedlemmer. Af de nuværende bestyrelsesmedlemmer genopstiller 3 og der er nyopstillet 1 ny kandidat ved opstillingsfristens udløb 27/3. Se kandidatlisten. Da der ikke er opstillet flere kandidater end der skal vælges bortfalder valghandlingen og dermed også muligheden for at brevstemme.

2 Suppleanter opstilles på generalforsamlingen. Hvis du vil anbefale en kandidat eller hvis du ønsker at opstille selv, skal du fremsende forslaget til formanden i din lokalforening snarest muligt, eller møde frem på generalforsamlingen. Nuværende suppleanter er Pia Jean Martinussen (genopstiller ikke) og Sahra Gille (Genopstiller ikke).

Sådan foregår generalforsamlingen

Der udarbejdes en forretningsorden som generalforsamlingen afvikles efter. Den endelige formulering udarbejdes efter 27/3 når fristen for opstilling af kandidater til bestyrelsen er udløbet.

Regnskab

Det reviderede regnskab fremlægges på generalforsamlingen. Regnskabet foreligger ca 14 dage før og kan ses her

Skal man tilmelde sig til generalforsamlingen

Tilmelding er ikke nødvendig. Medlemmer kan blot møde op. Det vil så være praktisk med en tilmelding af hensyn til planlægning af lokalestørrelse og kaffebrygningen.

Spørgsmål om generalforsamlingen rettes til formanden

Hanni.eskildsen@skolekom.dk

 

Revideret 8/4 af HBA